A Studium Academicum Alapítvány

 

Néhány református lelkipásztor kezdeményezésére jött létre 2000. áprilisában azzal a céllal, hogy az egyház életébol és szolgálatából szinte teljességgel hiányzó laikusképzésbol részt vállaljon. Szemináriumok, kurzusok, továbbképzések tartása által akar hozzájárulni ahhoz, hogy a presbiterek, gyülekezeti munkások, egyházi szolgálattevok és általában a keresztyén emberek korunk nagy kérdéseire és kihívásaira közösen keressenek az Isten akaratával egyezo válaszokat. Idoközben néhány katolikus pap és felekezetre való tekintet nélkül több – egyházi értelemben vett – laikus is bekapcsolódott az alapítvány tevékenységébe.

Ives Congar, a híres keresztyén író egyik muvében ironikus képet fest az egyház helyzetérol, amely szerint annak világi tagjai nem tesznek mást az egyház küldetését illetoen, mint hogy odaadóan hallgatják az igehirdetést, élnek a sakramentumokkal és az Ige számára megnyílt szívük mellett a zsebüket is tágra nyitják, mikor a szószékrol elhangzik az adakozásra való felhívás.

Természetesen joggal tiltakozhatunk ez ellen a passzivitást sugalló helyzetrajz ellen, de a nagy kérdés, hogy tettünk-e valamit ellene? Adtunk-e, kerestünk-e mi magunk konkrét válaszokat korunk nagy társadalmi, szociális és etikai kérdéseire? Próbáltuk-e képezni, vagy tovább képezni magunkat, egyházi szolgálattevoinket, gyülekezeti tagjainkat (a laikusokat), hogy a mi szakavatott hozzájárulásunkon keresztül jobban, hatékonyabban terjedjen az evangélium és tapasztalhatóvá legyen társadalmunkban a keresztyéni látásmód.

A Studium Academicum Alapítvány teret és lehetoséget kíván nyújtani a felvetett kérdések közös átgondolására és szakértok bevonásával történo megválaszolására.

A Studium Academicum Alapítvány induláskor semmivel sem rendelkezett. Nem volt képzett stábja, nem állt rendelkezésére olyan épület, ahol programjait bonyolíthatta volna, nem voltak meg a tevékenységéhez szükséges pénzügyi alapok. Volt viszont néhány elszánt, lelkes tagja, akik hittel és odaadással kezdték meg önként vállalt szolgálatukat és akik időt és energiát nem kímélve, saját anyagi alapokat is áldozva indították útjára a szemináriumok és konferenciák, valamint a képzések más formáinak sorát. Időközben a Studium Academicum tagjainak sikerült olyan áldozatkész szervezeteket és magánszemélyeket találnia, akik – felismerve a kituzött cél fontosságát – támogatást nyújtottak az alapítvány működéséhez, vagy együttmuködésüket ajánlották fel a programok szervezésében.

Egy olyan független fórum muködését kívánjuk biztosítani, mely mentes minden politikai elkötelezettségtol és egyházpolitikai csatározástól és amelyben nyugodtam fel lehet vetni a társadalmunkat és az egyházainkat feszítő aktuális, releváns kérdéseket, azokat nyíltan meg lehet beszélni és mindenféle (vallási, nemzeti, nemi) különbségeink ellenére az együttmőködés útjait lehet keresni.

Alapítványunk tevékenységét nagymértékben hátráltatja, hogy még nem rendelkezik önálló konferenciaközponttal. Jóllehet a Fugyivásárhelyi Református Egyházközség rendelkezésünkre bocsátotta gyülekezeti központját és vendégszeretetüket még hosszú ideig élvezhetnénk, saját konferencia-telepünk létrehozása elengedhetetlen feltétele jövőbeli terveink megvalósulásának. Reméljük, hogy régi és leendő új partnereink hathatós támogatásával, a már elkezdett beruházás célt ér, és méltó környezetet tudunk biztosítani rendezvényeinknek.

Rövid múltunk ellenére tevékenységeink hamar elismertséget vívtak ki mind határainkon belül, mind azokon kívül. Két esztendovel megalakulásunk után teljes jogú tagjává lettünk a brüsszeli székhelyű Európai Akadémiák és Laikusképző Központok Ökumenikus Szövetségének (EAALCE). Ezzel a tagsággal belekerültünk a laikusképzés európai vérkeringésébe.

 

A Studium Academicum Alapítvány Közleménye

10 éves születésnapját ünnepli idén a Studium Academicum Alapítvány, melyet hat református lelkipásztor elhatározása hívott életre. Hálaadással állapíthatjuk meg, hogy az Alapszabályzatban megfogalmazott célkituzéseinket ez ideig sikerült megvalósítani:

  1. Több mint 20 közéleti kérdést érinto konferenciát szerveztünk
  2. Több tucat laikus és presbiterképzőt szerveztünk vagy anyagilag támogattunk
  3. Több mint 300 gyerek vett részt tematikus táborainkban
  4. Közel 1000 ifjú tanulmányi és szociális ösztöndíját biztosítottuk, összesen 16500 EUR értékben

Ezeknek az eredményeknek elérésében olyan kül- és belföldi támogatóink voltak, akik az általunk felvállalt értékrendek mentén történő változást ösztönözték Közép-Kelet Európa eme részén. Hálával, de a teljesség igénye nélkül sorolunk fel néhányat közülük: Diakonisches Werk, Rotterdam Stichting, Staatkundige Gereformeerde Partij, Stichting Hulp Oost Europa, Stioc, Hilfsverein der Evangelische Kirche in der Schweiz (HEKS), Stiftung der Firma Deichmann

Korunk változásai, és az irántunk nem mindig barátságos egyházi környezet, az alapító tagok közül hármat is külhonba röpített, kettőt közülük tengeren és óceánon túlra. De Istennek hála, két lelkipásztor testvérünk elfogadva kérésünket, csatlakozott Alapítványunkhoz. Ennek az esztendőnek nyarán Kondor Endre biharvajdai és Zsigmond Attila fugyi református lelkipásztorok léptek sorainkba. Velük megerősödve, és Balogh Barnabás elnökségével, tovább szeretnék folytatni vállalt feladatainkat.

Isten akaratára figyelve, és áldását remélve, hisszük, hogy emberi erofeszítéseink elősegítik, hogy a Szentírással együtt a keresztyénség megfellebbezhetetlen értékei eljussanak azon társadalmi rétegekhez és emberekhez, akik szebbnek és jobbnak szeretnék a holnapot.

Studium Academicum Alapítvány Igazgató Tanácsa